Trafiken Sverige

Storleken på bilderna är nersatt och upplösningen är på 37,79pixels/cm. Upplösningen är satt till 683x384pixels.