Storleken på bilderna är nersatt och upplösningen är på 37,79pixels/cm. Upplösningen är satt till 240x400pixels.